Hallitus vie 0,7:n hoitajamitoituksen lakiin – Rinne: ”Asia on täysin selvä”

Kuva: Johannes Ijäs
Pääministeri Antti Rinne (sd.) puhui Savonlinnan torille kerääntyneille kansalaisille.

SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto ovat olleet tänään koolla Savonlinnassa.

Tiedotustilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja pääministeri Antti Rinne avasivat sitä, miten hallitus toteuttaa hoitajamitoituksen ympärivuorokautisessa hoivassa.

Kiuru totesi, että esitys annetaan vielä syysistuntokauden päätteeksi.

Nykyisessä laatusuosituksessa henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä ympärivuorokautisessa hoidossa on tehostetussa palveluasumisessa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Kiuru totesi, että valitettavasti jossakin mennään tämän alle.

– Ensimmäinen askel on se, että nykyisten suositusten alle ei voi millään siirtymäajallakaan mennä enää jatkossa, Kiuru kertoi tulevasta hallituksen esityksestä.

Vaikka kyse on myös 0,5:n tiukasta noudattamisesta, Kiurun mukaan hoitajamitoitukseen ei tule porrastusta.

– Nimenomaan lähtötila hallituksen kirjaukselle on ollut se, että 0,7:n hoitajamitoitus astuu saman tien koko maassa voimaan.

Millä siirtymäajalla tosiasiassa nämä 4000 hoitajaa saadaan, siinä varmasti on annettava alalle jonkin verran ymmärrystä, Kiuru totesi.

Laskelmien mukaan 0,7:ään pääseminen vaatii alalle 4000 uutta hoitajaa.

– Asia on täysin selvä, 0,7 tulee tämän syksyn aikana lainsäädäntöön. 0,5 kulkee rinnalla sillä tavalla, että ensi vuodelle varataan rahaa sen verran, että voidaan varmistua, että joka puolella vähintään 0,5 toteutuu. Mutta se ei ole kytköksissä millään tavalla tähän 0,7:ään vaan se toteutuu. 0,7:n lopullinen toteutus, kun se vaatii lisää 4000 uutta hoitajaa ja lääkäriä riippuu asiantuntija-arviosta, joka valmistuu syyskuun loppuun mennessä, Antti Rinne lisäsi.

– Tämä hoitajamitoitus ja sen säätäminen lakiin ei vemputtamalla parane. Se on tehtävä kertalaakista niin, että hoitajamitoitus säädetään lakiin. Sen jälkeen Suomessa tahtotila on selvä. Kuinka paljon annetaan armoa alan toimijoille siinä, että hoitajat ympäri Suomea saadaan tulevan lainsäädännön mukaisesti rekrytoitua jää nyt nähtäväksi, kun kuullaan asiantuntija-arvio, joka on sitten käytössä näiden lakipykälien ohella. Tulen saamaan sen syyskuussa. Tässä vaiheessa ei ole järkeä vetää mattoa näiden asiantuntijoiden jalan alta, Krista Kiuru totesi.

Rikosoikeuden professori avaa – näitä asioita poliisi ja viranomaiset joutuvat tarkastelemaan Kulmunin tapauksen jälkipyykissä

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Katri Kulmuni kantoi tänään poliittista vastuuta ja erosi tehtävästään. Nopeaa päätöstä on myös hämmästelty. Mielestäni Katri joutui nyt kantamaan liian suurta vastuuta myös asioista, joista hän ei ollut tietoinen, muistutti esimerkiksi keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen tviitissään.

Demokraatti uutisoi tänään, että poliisissa on käynnistetty tutkintapyyntöjen pohjalta esiselvitys valtiovarainministeriön paikalta tänään erosta ilmoittaneen Katri Kulmunin (kesk.) esiintymiskoulutuksista.

Poliisille tulleita tutkintapyyntöjä ei ole erikseen yksilöity henkilötasolla.

Demokraatti tiedusteli rikosoikeuden professorilta Matti Tolvaselta, millaisia kysymyksiä prosessiin liittyvien eri osapuolten kannalta poliisi joutuu pohtimaan.

Yli 50 000 euroon asti kertyneet summat Kulmunin esiintymiskoulutuksista oli laskutettu työ- ja elinkeinoministeriöltä ja valtiovarainministeriöltä, mutta koulutus oli ainakin joltain osin liittynyt myös esimerkiksi silloisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin puheenjohtajakampanjaan. Näin Katri Kulmuni itse sanoi tänään ilmoittaessaan erostaan:

Saamani koulutus on valmentanut minua esiintymiseen uudessa tehtävässäni ministerinä. Se oli minun toiveeni ja koulutuksen tarkoitus. Ministeri pitää puheita eri kielillä, eri teemoista ja suurille saleille. Puheharjoituksessa harjoittelin esimerkkinä puoluekokouspuhetilannetta. Sitä ei olisi pitänyt tehdä. Tehdyt harjoitukset ovat olleet hankintasopimuksen mukaisia, mutta jälkiviisaana ymmärrän, että maailman kaikista puheista, juuri tuota ei olisi tullut käyttää. Siinä hetkessä en kiinnittänyt asiaan huomiota. Harjoitteissa ei olisi pitänyt olla lainkaan osia, joilla voidaan nähdä liityntöjä toimintaani puoluejohdossa.

Tolvanen: Selkärankaista poliittista vastuunkantoa.

Oikeuskanslerin virasto on saanut useita kanteluita valtiovarainministerin tehtävän tänään jättäneen Katri Kulmunin (kesk.) toiminnasta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei kanteluista johtuen voinut tänään kommentoida suoraan Kulmunin tapausta Demokraatille.

Yleisellä tasolla Pöysti selvensi valtion kattavan työhön kuuluviin asioihin liittyvät kustannukset kuten ministerien tehtäviin liittyvät valmennukset.

– Selkeästi puoluetyöhön liittyvät asiat eivät kuulu valtion maksettavaksi, Pöysti sanoi.

Ministerin asemassa tehdyt mahdolliset rikkeet eivät ole ensisijaisesti poliisille kuuluvia asioita, vaan tutkinnasta vastaavat ylimmät lainvalvojat ja eduskunnan perustuslakivaliokunta. Kyseeseen voisi siis käytännössä tulla ministerivastuuasia, jollainen on tällä hetkellä vireillä esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) kohdalla liittyen al-Hol-asioiden hoitamiseen ulkoministeriössä.

Tällä hetkellä ainakaan Demokraatin tiedossa ei ole, että ministerivastuuasiaa olisi vireillä. Poliittisen vastuunkin ministeri Kulmuni on jo asiasta kantanut. Rikosoikeuden professori Tolvanen kuvaa vastuunkantoa suoraselkäiseksi.

”Näin se valitettavasti menee se rajanveto.”

Ministerivastuuasia voitaisiin panna vireille oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnalle tekemällä ilmoituksella, vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella; sekä eduskunnan muun valiokunnan perustuslakivaliokunnalle esittämällä tutkintapyynnöllä. Perustuslakivaliokunta voi myös omasta aloitteestaan ryhtyä tutkimaan valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuutta.

Ministerien virkaan kuuluvat tehtävät ja vastuut määritellään perustuslaissa. Näiden ohjeiden ja määräysten rikkominen voi Tuomas Pöystin mukaan hyvin selkeissä tapauksissa kuulua myös rikosoikeuden piiriin. Rikoslaista sovellettavat pykälät riippuvat varojen väärinkäytön tapauksissa esimerkiksi siitä onko toiminta perustunut huolimattomuuteen vai onko se ollut tahallista.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen muistuttaa hänkin, että ministerin osalta rikosvastuun kynnys on hyvin korkea.

Mikäli Kulmunin tapaus etenisi ministerivastuuasiaksi, Tolvanen arvioi, että todennäköisimmin se voisi käynnistyä oikeuskanslerin linjattua kanteluiden pohjalta kannan asiaan. Tätä kautta asia saattaisi päätyä poliisille esitutkintaan, mistä se jälleen palaisin eduskunnan arvioitavaksi.

Jos näin kävisi, pohdittavaksi voisi käytännössä tulla, onko Kulmuni rikkonut virkavelvollisuuttaan. Tätä voisi olla esimerkiksi se, mikäli ministeri käyttää valtion varoja yksityisiin tarkoituksiin.

– Puolueen johtaminen on tehtävä, johon valmentautumista ei voida valtion varoilla kustantaa. Ei voi ministeriön varoja käyttää sitä varten että voisi olla parempi puoluejohtaja, näin se valitettavasti menee se rajanveto, Tolvanen sanoo mutta muistuttaa heti perään painokkaasti ministerin korkeasta kynnyksestä joutua asiasta vastuuseen:

– Onko se tahallista tai tuottamuksellista ja olisiko virkavelvollisuuden rikkominen olennaista ja ilmeistä. Rikoskynnyksen pitäisi olla ilmeinen ja syytteeseen asettaminen edellyttäisi eduskunnan päätöstä, hän huomauttaa.

Mahdollisina pohdittavina rikosnimikkeinä voisivat tulla Tolvasen mukaan kyseeseen tuottamuksellinen tai tahallinen virkavelvollisuuden rikkominen ja äärimmillään virka-aseman väärinkäyttö, joka edellyttäisi tahallisuutta kynnyksen ollessa todella korkea.

Tolvanen muistuttaa myös, että rajanveto siinä, missä määrin valmentautuminen esiintymiseen liittyy ministerin tehtävään ja missä määrin se auttaa henkilöä puolueen puheenjohtajana tai tämän poliittista uraa, olisi äärimmäisen vaikeaa. Myös sillä olisi merkitystä, miten mittavaa ja kallista kouluttautuminen on.

– Jos se pysyy muutamassa tuhannessa eurossa, voi hyvin perustella, että se liittyy ministerin tehtävään.

”Niitä ei ole pääsääntöisesti rikoksina käsitelty.”

Tolvanen ei siis ota kantaa siihen, että rikosta olisi kenenkään osalta tapahtunut tai että sitä olisi syytä edes epäillä, mutta spekuloi mahdollisia asioita joihin poliisi ja muut asian selvittelijät joutuvat nyt kanteluiden ja tutkintapyyntöjen takia kiinnittämään huomiota.

Jos nousisi epäilys, että Kulmunin esiintymiskoulutusten sopimisesta ja maksatuksesta ministeriöissä vastanneet virkamiehet olisivat syyllistyneet lainvastaisuuksiin, asiaa käsiteltäisiin Tolvasen mukaan todennäköisesti virkamiesoikeudellisesti.

– Niitä ei ole pääsääntöisesti rikoksina käsitelty, Tolvanen sanoo.

Sitä Tolvanen sanoo itse pitävänsä huonona selityksenä, että ministeriössä on vasta jälkikäteen tehty havainto, että esiintymiskoulutusten summa on ylittänyt valtioneuvoston ohjeen mukaisen summan. Sen mukaan kilpailutus pitäisi suorittaa silloin, kun palvelua ostetaan yli 20 000 euron arvosta.

Mitä taas tulee ministeriöille esiintymiskoulutusta myyneen yrityksen arviointiin, arvioitaviksi voisivat tulla ne tiedot, joita ministeriöille on koulutuksista annettu.

– Jos laskusta ilmenee, mitä on annettu ja mitä tarkoitusta varten, on maksajan pulma, mitä he maksavat, Tolvanen kuitenkin muistuttaa heti perään.

Laskuista on julkaistu verrattain tarkat erittelyt valtioneuvoston sivuilla.

– Jotta se palvelun tarjoajan osalta olisi rikos, pitäisi olla selkeästi vääräsisältöinen lasku. Petos tai erehdyttäminen edellyttäisi väärää tietoa tai että jotakin jätettäisiin kertomatta, Tolvanen kommentoi.

Ministerieroon johtaneen viestintävalmennuksen tilaus lähti työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) liikkeelle Kulmunin erityisavustajan Kari Jääskeläisen sähköpostiviestistä. Iltalehti on tänään julkaissut ministeriön sisäisen viestinvaihdon.

Kulmunin ero yllätti puolueaktiivit – nyt pohditaan jo uuden valtiovarainministerin nimeä, tässä todennäköisimmät kandidaatit

Kuva: Lehtikuva
Mika Lintilä on vahva vaihtoehto Kulmunin seuraajaksi valtiovarainministerinä.

Keskustan puoluevaikuttajat valitsevat sunnuntaina ehdokkaan uudeksi valtiovarainministeriksi. Katri Kulmunin ero ministerin paikalta tuli STT:n haastattelemille puoluevaikuttajille täytenä yllätyksenä.

Kulmuni ilmoitti perjantaina lyhyessä tiedotustilaisuudessaan eroavansa valtiovarainministerin paikalta, mitä hän perusteli halullaan kantaa poliittista vastuuta. Keskustan puheenjohtajana hän aikoo jatkaa.

Kulmunin kohtaloksi koitui se, että hän otti Tekirin viestintävalmennusta, josta kertynyt 56 000 euron lasku maksatettiin ministeriöillä. Koulutukset näyttävät tukeneen myös hänen ehdokkuuttaan puheenjohtajaksi ja sen jälkeen puheenjohtajan tehtävää.

– Puheharjoituksessa harjoittelin esimerkkinä puoluekokouspuhetta. Sitä ei olisi pitänyt tehdä, Kulmuni sanoi eduskunnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenet kokoontuvat sunnuntaina valitsemaan ehdokkaansa uudeksi valtiovarainministeriksi. Perjantaina, vain muutama tunti Kulmunin ilmoituksen jälkeen, puoluekentän tunnot olivat yhä järkyttyneet.

– Sanattomaksi vetävä yllätys tämä oli, eräs puoluehallituksen jäsen summasi.

Kulmunin mukaan hän ei kiinnittänyt huomiota siihen, että harjoitteissa ei olisi saanut olla osia, jotka liittyvät tehtävään puoluejohdossa.

– Minun on kannettava poliittinen vastuu asiasta, vaikka en olekaan tiennyt kaikista kokonaisuuteen liittyvistä hankinnoista, enkä ole tilannut tai hankkinut niitä. Minullekin selvisi tähän kaikkeen käytetty kokonaissumma vasta tällä viikolla, Kulmuni sanoi.

Kulmunin esikunnasta yhteyshenkilönä Tekiriin on toiminut erityisavustaja Kari Jääskeläinen.

Lintilän nimi nousee pohdinnoissa.

Useampi puoluehallituksen jäsen nostaa elinkeinoministeri Mika Lintilän nimen mahdolliseksi valtiovarainministeriksi. Lintilän valinta olisi STT:n haastattelemien puolueaktiivien mielestä loogista, koska hän toimi tehtävässä puolivuotta Antti Rinteen (sd.) pääministerikaudella.

Ylen tavoittama Lintilä kiersi kysymyksen, olisiko hän käytettävissä tehtävään.

– Kaikkiin valtioneuvoston tehtäviin on varmasti suurimmalla osalla ryhmän jäsenistä mielenkiintoa, Lintilä sanoi.

Myös eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen, pian vanhempainvapaalta palaavan ja tiede- ja kulttuuriministeriksi nousevan Annika Saarikon sekä puhemies Matti Vanhasen nimiä pyöriteltiin perjantai-iltana. Esillä on ollut myös Anu Vehviläisen nimi.

Puoluekentän aktiivit saivat kuulla Kulmunin vetäytymisestä vain vähän ennen tiedon kertomista julki. Se, että huhuja ei ehtinyt liikkua, tulkittiin kertovan siitä, että hän teki ratkaisuna yksin.

– Politiikka on raskas laji. Kohtuutonkin. Ja nykyään myös erikoisen nopea. Olen aika tyrmistynyt. Katrille suuri kiitos siitä, että laitoit itsesi valtiovarainministerinä 100-prosenttisesti likoon.Toivotan paljon voimia Katrille kohti valoisampaa, Annika Saarikko kirjoitti Facebookissa.

Avustajan olisi pitänyt nostaa kytkintä, ei ministerin.

Keski-Suomen piirijohtajan Tahvo Anttilan mielestä europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen olisi sopiva uudeksi valtiovarainministeriksi. Pekkarinen on kymmenen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä ja viiden hallituksen ministeri.

– Hän olisi tässä kohdassa riittävän tiukka henkilö pitämään huolen meidän rahoista, Anttila arvelee.

Hän veikkaa, että sunnuntain kokouksessa äänestetään useamman ehdokkaan joukosta.

Lukuisista haastatelluista puoluehallituksen jäsenistä kukaan ei pitänyt tarpeellisena, että koolle kutsuttaisiin puoluekokous jo ennen syyskuuta. Koronatilanteen takia aktiivit pohtivat, onko kokouksen järjestäminen edes syksyllä mahdollista ainakaan normaalein puittein.

Anttila on varma, että keskustan puoluekokousta ei aikaisteta syksystä. Hänen mielestään koronatilanne pitää huolen siitä.

Hän epäilee, että Kulmuni saattaa tehdä oman ratkaisunsa myös puheenjohtajana jatkamisen suhteen, vaikka kyse on avustajan mokasta.

– Sanon ihan suoralta kädeltä, että ennemmin olisi pitänyt kytkintä nostaa sen avustajan, joka tämän asian on junaillut eikä suinkaan ministerin.

Etelä-Hämeen puoluehallituksen edustaja Johanna Häggman kuvailee ministerin eroa selkärankaiseksi teoksi, jota politiikassa harvoin näkee, mutta hänen mielestään se oli kohtuutonta.

– Eihän ministeri ole niitä laskuja hoitanut. Esikunnasta varmaan löytyy henkilö, jonka pitäisi vastuu kantaa, vaikka totta kai se vastuu ministerille tulee.

Varsinais-Suomen piirin puoluehallituksen edustaja Satu Simelius kuvailee tuntojaan harmistuneeksi

– Ymmärrän, että tälle kohulle täytyi saada piste ja tämä oli ehkä ainoa keino, mutta harmittaa Katrin puolesta. Epäreilu tilanne, hän ei itse niitä koulutuksia ollut tilannut, vaan ne olivat avustajakunnan töppäilyitä, Simelius sanoo.

EU:n ulkorajat pysynevät kiinni heinäkuun alkuun saakka

Kuva: Istock

Euroopan unionin ei odoteta avaavan ulkorajojaan matkailijoille ennen heinäkuuta, kertoivat viranomaiset sen jälkeen, kun EU:n sisäministerit olivat tavanneet perjantaina.

Nykyinen matkustusrajoitus loppuu kuluvan kuun 15. päivä, mutta EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johansson sanoi sisäministerien ilmaisseen vahvan halunsa rajoituksen jatkamiseen.

EU:n sisärajoillakin on edelleen voimassa koronaviruspandemian vuoksi määrättyjä matkustusrajoituksia, mutta niitä ollaan koko ajan poistamassa. Komissio toivoo, että prosessi etenisi nopeasti.

– Se merkitsisi sitä, että sisäiset rajatarkastukset saataisiin poistettua kesäkuun loppuun mennessä. Sen jälkeen meidän pitäisi harkita vapaa-ajan matkustamisen vähittäistä vapauttamista EU:n alueelle heinäkuun alussa, Johansson sanoi.

EU:n ulkorajat on tällä hetkellä suljettu kaikelta sellaiselta matkustamiselta, joka ei ole välttämätöntä.

Malarialääkkeestä ei ole hyötyä.

Britanniassa tehdyn laajan tutkimuksen mukaan malarialääke hydroksiklorokiinista ei ole hyötyä koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin sairaalahoidossa. Tutkimuksen on tehnyt Oxfordin yliopisto, joka on käymässä läpi suurta määrää uuden koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon sopivia lääkkeitä.

Hydroksiklorokiinia testattiin antamalla sitä runsaalle 1 500 potilaalle, jotka olivat sairastuneet covid-19-tautiin. Tuloksia verrattiin niiden runsaan 3 100 potilaan tuloksiin, jotka olivat saaneet normaalia sairaalahoitoa.

Vajaan kuukauden tarkkailujakson aikana ryhmien välisessä kuolleisuudessa ei havaittu eroja eikä hydroksiklorokiini myöskään lyhentänyt sairaalassa vietettyä aikaa.

Hydroksiklorokiinin tutkiminen osana ohjelmaa on lopetettu, eikä lääkettä enää testata uusilla potilailla.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kertonut aiemmin käyttävänsä hydroksiklorokiiniä koronaviruksen ennaltaehkäisyyn.
Yhdysvallat lähetti taannoin Brasiliaan kaksi miljoonaa annosta hydroksiklorokiinia. Siellä sitä aiotaan käyttää sekä terveydenhoitohenkilökunnan suojaamiseen virukselta että tartunnan saaneiden hoitamiseen.

Ruotsissa 77 uutta koronakuolemaa.

Ruotsissa yhteensä 77 ihmistä on kuollut vuorokauden aikana koronaviruksen seurauksena, kertoivat viranomaiset torstaina. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on nyt 4 639.

Tartuntoja on yhteensä vajaat 43 000 ja tehohoidossa on ollut tai on yhteensä 2 143 ihmistä.

Kansaterveysviranomaisten edustajan Sara Byforsin mukaan kuolemantapausten määrän lasku vuorokautta kohti on jatkunut.

– Kymmenen päivän keskiarvo on 46 kuolemaa päivässä. Se seuraa melko hyvin oletettua käyrää, Byfors sanoi.

Haaviston tapaus krp:ssä loppusuoralla – eduskuntakäsittely painumassa kuitenkin syysistuntokaudelle

Kuva: Lehtikuva
Ulkoministeri Pekka Haavisto.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ei vielä eilen (IS) ottanut kantaa siihen, onko hänen syytä ottaa perussuomalaisista nyttemmin erotetun kansanedustajan Ano Turtiaisen tapaus harkittavakseen.

Turtiainen julkaisi keskiviikkona tviitin, johon oli liitetty pilkkaava, julma kuva kuolemaisillaan olevasta George Floydista. Tummaihoinen Floyd kuoli USA:ssa ollessaan poliisin puristusotteessa.

Jo eilen uutisissa kerrottiin, että Turtiaisesta on tehty useita tutkintapyyntöjä poliisille (MTV).

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toteaakin tänään Demokraatille, että Turtiaisen asia etenee nyt ”perinteisessä ja normaalissa järjestyksessä”.

Hän tarkoittaa tällä sitä, että asia on jo ehtinyt edetä esitutkintaviranomaiselle eli poliisille.

– He aikanaan sitten tekevät päätöksen ja sitten jää nähtäväksi, tuleeko se minun käsittelyyni.

Jos päätös olisi se, että poliisi ei käynnistä esitutkintaa, myös siinä tapauksessa esimerkiksi joku tutkintapyynnön tehneistä voisi olla tyytymätön ja alistaa asian harkittavaksi syyttäjänlaitokselle. Näin ollen asia voisi ilman esitutkintaakin päätyä Toiviaisen pöydälle.

Toiviainen arvioi, että mikäli asiaa lähdettäisiin tutkimaan, kyse voisi Turtiaisen kohdalla olla epäillystä kunnianloukkauksesta. Tutkinnan jälkeen asia saattaisi edetä aluesyyttäjän tai mikäli siinä on valtakunnansyyttäjän syytevaltaoikeuteen liittyviä elementtejä, valtakunnansyyttäjän harkintaan.

– Nyt se asia on minusta ihan oikeassa paikassa (poliisilla), ja joka tapauksessa ennen kuin tämänkaltaista asiaa voi pohdiskella laajemmin, se etenee esitutkintaviranomaisen kautta, Toiviainen huomauttaa.

Toiviainen ei vahvista kantaansa.

Myös perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään kohdalla on prosessi käynnissä liittyen hänen niin kutsuttuihin ”vieraslajipuheisiinsa”. Esitutkinnan jälkeen poliisi arvioi, että Mäenpään on syytä epäillä syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Asia eteni syyteharkintaan.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on Ylen tietojen mukaan ilmoittanut perustuslakivaliokunnalle, että hän haluaa syyttää Juha Mäenpäätä, jos eduskunta poistaa kansanedustajan syytesuojan.

Toiviainen sanoo kuitenkin Demokraatille, ettei ota asiaan kantaa.

– Se on nyt perustuslakivaliokunnassa.

Ylen mukaan perustuslakivaliokunta yrittää saada näkemyksensä Mäenpään tapauksesta valmiiksi kesäkuussa, jotta eduskunta ehtisi äänestää syytesuojasta ennen kesän istuntotaukoa.

Haavisto yhä ainut epäillyn asemassa.

Kansanedustajia on tällä hetkellä kohtuullisen paljon erilaisissa tutkinnoissa.

Perustuslakivaliokunta päätti helmikuussa yksimielisesti pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin esitutkinnan toimittamiseksi ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) koskevassa ministerivastuuasiassa.

Demokraatti uutisoi toukokuun alussa, että esitutkinta asiassa on keskusrikospoliisilla.

Perustuslakivaliokunta katsoi esitutkintakynnyksen ylittyneen yhdessä asiassa. Sen pyyntö oli rajattu koskemaan ulkoministeri Haaviston menettelyä ulkoministeriön konsulipäällikön virkajärjestelyissä liittyen suomalaisten kotouttamiseen al-Holista.

Tätä asiaa hoitaa nyt valtakunnansyyttäjänvirastossa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Rappen mukaan asia on nyt krp:ssä siinä vaiheessa, että se on lähdössä loppulausunnoille.

Tämä tarkoittaa sitä, että ennen esitutkinnan päättämistä asianosaisille varataan tilaisuus esittää loppulausunto esitutkinnassa kertyneestä aineistosta. Tämä voi johtaa esitutkinnan jatkumiseen.

– Alkuperäinen aikataulusuunnitelma oli, että esitutkintapöytäkirja olisi saatu kokoon vielä kesäkuun aikana, mutta se tulee ilmeisesti pikkaisen viivästymään ellei loppulausunnoissa esitetä sellaista, että asia vaatisi vielä laajempiakin toimenpiteitä. Joka tapauksessa asia näyttäisi menevän heinäkuun puolelle, Rappe sanoo.

Asiaa käsitellään edelleen pelkkänä ministerivastuuasiana eikä ainakaan Rappe ole määrännyt tutkittavaksi muita asioita. Toisin sanoen Pekka Haavisto on edelleen ainut epäillyn asemassa oleva henkilö.

Kun esitutkinta aikanaan valmistuu, tapaus siirtyy valtakunnansyyttäjän toimiston kautta perustuslakivaliokuntaan, joka ratkaisee, mitä asialle tehdään.

Perustuslain 116 §:n mukaan syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voitaisiin päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Mahdollisen syytteen nostamisesta päättäisi eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton, jos valtioneuvoston jäsenen katsottaisiin menetelleen lainvastaisesti.

”Joka päivä lähestytään heinäkuuta.”

Haaviston tapaus on krp:ssä tutkinnanjohtajan, rikostarkastaja Aki Lahtisen pöydällä.

Hänkin muistuttaa, että loppulausuntomenettely on osa esitutkintaa ja saattaa tulla pyyntöjä, että tutkintaa pitäisi joltakin osin rikastuttaa.

Lahtinen vahvistaa Rappen tavoin sen, ettei tutkinta ole muuttunut luonteeltaan siitä, mikä poliisille tullut alkuperäinen pyyntö perustuslakivaliokunnalta oli.

Aikataulusta Lahtinen toteaa vain, että esitutkinta yritetään saada valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Esitutkinnan päättymisestä tiedotetaan.

– Joka päivä lähestytään heinäkuuta kyllä, se pitää paikkansa, Lahtinen sanoo.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä toteaa, että mikäli asia saapuu poliisista ja valtakunnansyyttäjän kautta valiokuntaan heinäkuun puolella, se käsitellään hyvin todennäköisesti eduskunnassa vasta syysistuntokaudella.

Ministeri Leppä Länsi-Savossa: keskusta on valmis tekemään soten maakuntajaosta hallituskysymyksen

Kuva: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) moittii SDP:n toimintaa sote-uudistuksen valmistelussa ja sanoo Länsi-Savolle keskustan olevan valmis tekemään uudistuksen maakuntajaosta hallituskysymyksen.

Keskustaa hiertää hänen mukaansa se, että hallituksen esityksessä jätettiin auki mahdollisuus, että Savonlinnan seutu voisi suuntautua Pohjois-Savoon eli Kuopion suuntaan. Keskusta ei hyväksy tätä.

– SDP haluaa hajottaa esityksellä maakunnan ja hallituksen. Tämä on hallituskysymys, Leppä sanoo lehdelle.

Leppä muistuttaa, että hallitusohjelmassa ei mainita uutta maakuntajakoa tai Itä-Savon kuntien siirtämistä Pohjois-Savoon.

– Maakunnan hajottaminen veisi mennessään vaalipiirit ja valtion hallinnon palveluita. Yksi ja toinen kunta alkaisi tekemään ratkaisujaan, Leppä varoittelee.

Myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote arvosteli hallituksen esitystä.

– Meille ministeriryhmän pohjaesitys näyttäytyy hallitusohjelman vastaisena toimena, isona tappiona Etelä-Savolle ja outona koko sote-uudistuksen kannalta. Linjaus voi avata sote-uudistuksen aluemuutostarpeita koko maassa, Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk.) sanoi tiedotteessa.